Fichtenspargel   mrěkowy bjezłopjeńčk
Monotropa hypopitys